Vertrouwenspersoon


 
 
Een vertrouwens persoon is er om jou te helpen.
 
Het kan zijn dat je een probleem hebt die je niet bij je normale begeleiding kunt bespreken. Misschien heb je ruzie met een begeleider of mede bewoner gehad die niet wordt opgelost. Of misschien heb je een klacht waar anderen niet naar luisteren. Dan kun je contact zoeken met de vertrouwens persoon van Zaamzorg.

De vertrouwenspersoon gaat jou dan helpen hoe je het probleem of klacht verder kunt oppakken.

Wat kan een vertrouwenspersoon doen?
Een vertrouwenspersoon luistert, denkt mee, geeft informatie en advies en wijst op mogelijkheden, zodat je zelf weer verder kunnen.
De vertrouwenspersoon kan helpen bij het verwoorden en bespreken van onvrede of klachten. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het indienen en de behandeling van een klacht.

Belangrijk
Bewoners kunnen in vertrouwen met een vertrouwenspersoon communiceren in hun eigen voertaal, dit is gebarentaal. De vertrouwenspersoon handelt alleen met medeweten en toestemming van de bewoner. Deze vertrouwensrelatie kent wel grenzen.
Die worden bepaald door de belangen van de bewoner of door wettelijke verplichtingen die voor iedereen gelden. zoals de meldingsplicht van strafbare zaken. In de praktijk komt het weinig voor de vertrouwenspersoon tegen een dergelijke grens aanloopt.

Verbetering kwaliteit
De vertrouwenspersonen van Zaamzorg heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Managers en medewerkers van Zaamzorg krijgen jaarlijks voor hen relevante informatie van Afdeling Vertrouwenspersonen, die is afgeleid van gegevens en ervaringen uit de praktijk.

Zo draagt de Vertrouwenspersoon bij aan beleidsontwikkeling en aan kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverlening.
 
Wil je contact met de vertrouwens persoon? Mail dan naar: