Certificering Kwaliteitsnorm


Per 13 juli 2020 heeft Zaamzorg de kwaliteitsnorm ISO 9001 toegekend gekregen.

Dit keurmerk betekend dat het managementsysteem van Zaamzorg voldoet aan de norm ISO 9001. Deze toetsing vond plaats door de Raad voor Accredatie (RvA) geaccrediteerde certifitaat-instelling DEKRA.

Een (kwaliteits)managementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen en te optimaliseren. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening (met als gevolg tevreden klanten én medewerkers) én ook de interne organisatie te verbeteren. De eigen processen van onze organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.