HKZ certificering

Per Mei 2017 is de HKZ certificering (kleine organisaties) afgegeven aan ZAAMzorg voor de gebieden (woon)begeleiding en dagbesteding.

Dit keurmerk betekend dat het kwaliteitsnorm van ZAAMzorg en Maakzaam (onderdeel van ZAAMzorg) voldoen aan de HKZ norm. Deze toetsing vindt plaats door de Raad voor Accredatie (RvA) geaccrediteerde certifitaat-instelling DEKRA.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van onze organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

x + -