Bewoners

Even gezellig wat drinken aan de keukentafel

Alle bewoners hebben een auditieve of communicatieve beperking. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt er samen met bewoner en/netwerk, zoals ouders en/of hulpverleners gekeken welke vorm van wonen bij iemand past.

Er zijn bewoners die redelijk zelfstandig kunnen wonen in een zelfstandig appartement. Bij deze bewoner wordt ondersteuning geboden op het gebied van bijvoorbeeld financiën, werk/school, huishouden en ontwikkeling. De bewoner kan altijd terug vallen op begeleiding van groepswonen en/of langs komen in de gezamenlijke ontmoetingsruimte "De Keuken" waar ook vaak begeleiding aanwezig is.

Bij de andere bewoners is er meer behoefte aan zorg, begeleiding (24 uur), doordat ze naast hun auditieve beperking ook een andere beperking kunnen hebben; de nadruk ligt hier meer op persoonlijke en algehele verzorging. Deze bewoners hebben meer behoefte aan nabijheid van de begeleiding en wonen in groepsverband, elk met een eigen studio én een gezamenlijke leefruimte "De Woonkamer".

 

x + -