Samenwerkingen

Jobstap

Stichting Jobstap is een erkende integratie- en jobcoachorganisatie. Wij geloven dat iedereen wil meedoen in de maatschappij. Dat iedereen zijn talenten wil inzetten en wil bouwen aan een toekomst met perspectief, ook als er sprake is van een arbeidsbeperking.

Zaamzorg is een samenwerking aangegaan met jobstap waarin wij met een jobcoach (zelf doof én gebarentaalvaardig), vanuit onze locatie, gericht op zoek gaan naar passende werk, stage, dagbesteding of vrijwilligersplek.

Dagbesteding "De Boerderij op IJburg"

Hoorexpert

Aanpassing op gebied van alarmsystemen, zoals tril en flitsers, ook aangesloten op een brandmeldinstalatie

Dagbesteding Cordaan De Rank

 Buurtzorg IJburg, Expertise verpleegkundige / medicatie. Buurtzorg komt 1x per week voor medicatie + achterwacht functie betreffende medische vragen en ondersteuning.

Doof en Co

biedt hulpverlening aan dove en slechthorende mensen.

Visio

Kennis en expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking

fodok

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen...

Kentalis

Grootste kennis en zorgaanbieder op gebied van auditieve beperkingen.

Philadelphia

Landelijke zorg instelling

ggmd

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Zij begeleiden mensen met een gehoorbeperking en hun omgeving

 

x + -