Ervaringen en pers

Ervaringen en Pers

Woord en gebaar, samenspraak, "iedereen kan hier in zijn moedertaal praten". 

Werkbezoek, bij ZAAMzorg, November 2018

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

AVNieuws, Mei 2018 Amsterdams visueel nieuws. SWDA. Interviews en sfeerbeeld open dag 20 April 2018

Woord en gebaar, april 2018; open huis (zie foto)

Parool, april 2018; Erna van der Pershuis

Fodok, juli 2017; interview Kees-ate. Geaccepteerde problematiek in speciaal onderwijs. Werken aan een oplossing

Per Saldo December 2015

Meegewerkt aan inspitratiewijzer "het toekomstbestendige wooninitiatief". In deze folder worden aantal wooninitiatieven uitgelicht en wordt er gekeken hoe je als kleinschalige woonvoorziening goede zorg kunt waarborgen én succesvol kunt ondernemen. Via de website van Per Saldo kunt u aan deze inspiratiewijzer komen.   

Woord en gebaar - februari 2013

"Zaam maakt zorgzame tegenbeweging".

Fodoc - 2012

"Zaam; een succelverhaal met een vervolg"

IJburgnieuws - februari 2013

"Zaam helpt bewoners zelf touwtjes in handen te nemen"

 

Na cursusdag gebarentaal bij Zaam:

Warme gastvriendelijke bewoners en medewerkers! Ook de familie ;)
Voor mij zijn de diensten van Zaam vijf sterren waard!

Anka Uittenbogert op zaam facebook

Training centrum: Gebarenster

Jeroen is een begeleider in hart en nieren voor doven en slechthorenden. Door zijn visie en zijn enthousiasme met velen te delen is in zeer korte tijd dit prachtige project ontstaan op IJburg. Ik ben een bevoorrecht mens om met hem te mogen samenwerken, waarbij de bewoner centraal staat. 

Tonny van Kleinwee

Begeleider bij Zaam over oprichter Zaamzorg: Jeroen Berkhout

Jeroen heeft een uniek woonconcept op IJburg ontwikkeld voor mensen met een auditieve beperking. 2 moderne grachtenhuizen zijn in gebruik genomen als hoogwaardig zorg- en wooncentrum. Super goede aanwending van vastgoed door toevoeging van een uniek 24-uurs zorg-concept.

Dennis Berkeveld (MRE MRICS RT sv)

Adviseur vastgoed en assetmanagement bij de Alliantie. Dennis was consultant voor Zaam in 2011

 

x + -