Groeps- en individueel woonaanbod

Groepswonen

Groepswonen is voor de mensen met een wat grotere zorgbehoefte die doof of slechthorend zijn en met een verstandelijke beperking. Bij deze groep ligt de nadruk op persoonlijke verzorging, aanbrengen van structuur in de dag, en zeker ook op maatschappelijke ontwikkeling. Ook hier kan men rekenen op 24 uurs zorg.

Individueel wonen

Individueel wonen is voor mensen die steeds minder begeleiding nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Je hebt een eigen woning. De focus van de begeleiding ligt hier meer op het omgaan met vrienden, geld, bijhouden van je huis e.d. Er is ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

 

Wil je meer weten of bespreken welke woning bij jou past? Neem dan contact met ons op.

x + -