Totale Communicatie

Het is belangrijk dat ieder mens zich begrepen en gehoord voelt.

Begeleiders van Zaamzorg beheersen gebarentaal (NGT / NMG) en maken gebruik van Totale Communicatie.

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben in de communicatie.

Zaamzorg probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij het communicatieniveau van haar bewoners. Ook vinden wij dat de maatschappij kan leren van de dovenwereld. Daarom organiseren wij regelmatig gebarentaalcursussen, met aandacht voor de dovencultuur, voor belangstellenden en voor familie en vrienden van de bewoners om de onderlinge communicatie nog verder te verbeteren.

 

x + -