Financiering

Om te kunnen wonen bij Zaamzorg is een CIZ indicatie nodig, ZZP-zorg met verblijf. De bewoners hebben een indicatie ZZP-ZG aud 02, 03 of 04 nodig om te kunnen wonen.

De zorg wordt gefinancieerd middels het PGB budget. 

Wij werken met gewaarborgde zorg, dit betekend dat een bewoner iemand anders kan opgeven die bewoner ondersteunt met het beheer van het pgb. Bijvoorbeeld iemand uit de persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp staat borg voor de verplichtingen die horen bij het pgb. In veel gevallen is deze hulp verplicht.

Daarnaast betaalt de bewoner uit eigen middelen huur, servicekosten en eventueel een bijdrage voor levensonderhoud.

Meer weten? Neem contact met ons op.

x + -